Meny
Varukorg 0
Vi har stängt för sommaren och tar inte emot beställningar!

Ta hand om jorden

Att ha en lucker och näringsrik jord i sin trädgård är A och O när det gäller odling. Nedan följer en liten sammanfattning av vad jord egentligen är och hur man kan förbättra den.

Jord består av mineraler av olika grovlek, organiskt material, luft, vatten samt mängder med mikroorganismer, bakterier, insekter och daggmaskar. Det är balansen mellan dessa som avgör jordens fruktbarhet. Det finns flera typer av jord, bland annat sandjord och lerjord. Sandjorden är genomsläpplig och näringsfattig medan lerjorden är kompakt och näringsrik. En idealisk trädgårdsjord bör vara både lucker och näringsrik vilket delvis kan åstadkommas genom att man tillför kompost och organiskt material. Detta gäller både för sand- och lerjordar.

Genom att gräva ned kompost stimulerar man mikroorganismer och smådjur och de börjar arbeta med att bryta ned denna till mull som växterna kan tillgodogöra sig. Samtidigt som de bryter ned komposten så bildar de gångar i jorden vilka hjälper till att syresätta jorden och göra den mer porös. Detta är viktigt för växternas rotsystem och utveckling.

Ett annat tips för sandjordar är att marktäcka med exempelvis gräsklipp. Detta bidrar till att hålla jorden fuktig samtidigt som det gödslar växterna, både på kort och lång sikt. Har man en blöt och tung lerjord, som aldrig tycks reda sig om våren, kan man behöva dränera sina odlingar genom att gräva diken runt dem. Man kan också bedriva växelbruk och med jämna mellanrum gröngödsla lerjorden, det vill säga odla grödor som effektivt luckrar jorden. När man sedan gräver ned gröngödslingsväxterna på hösten tillförs välbehövliga mullämnen.

Det här med jord är en hel vetenskap. Man kan till exempel skicka in jord till ett laboratorie för analys och bland annat få reda på sin jords PH-värde. Det kan i vissa fall vara bra, om man till exempel har en problemjord, att utröna vad problemet består i. Men i vanliga fall räcker det med att gräva och känna på jorden, är den fuktig och porös, mörk och smulig, finns där liv i form av maskar och insekter, växer det bra, ja då behöver man inte göra mycket mer än att varje år tillföra kompost, gärna i stora mängder. Beroende på vad man tänker odla kan man även behöva tillföra annan naturgödsel.

Lycka till med din jord!


Dela den här artikelnFör mer inspiration

Titta vidare på vår förstasida >
Följ oss på Facebook >

← Äldre inlägg Nyare inlägg →