Meny
Varukorg 0
Vi har stängt för sommaren och tar inte emot beställningar!

Förbättra ditt odlingsklimat

Vid årstidsväxlingarna märks det extra tydligt vilket avlångt land vi bor i och hur odlingsförutsättningarna kan skilja markant i olika landsändar. Därför kommer här en liten text om odlingszonerna som vårt land är indelat i samt lite tips på hur man kan förbättra klimatet i sin trädgård.

Vad är det egentligen som avgör om de växter vi odlar trivs eller inte? Ja, det är mycket som spelar in men en viktig faktor är i vilken odlingszon man har sin trädgård. Vårt avlånga land är indelat i åtta odlingszoner, från zon I i södra Sverige samt Öland och Gotland till zon VIII i nordvästligaste norrland. Trädgårdens geografiska läge spelar störst roll när det gäller vedartade växter såsom buskar och träd vilkas ovanjordiska växtdelar måste utstå väder och vind och vinterns kyla.

De flesta örtartade perenner är mindre känsliga då rotsystemet övervintrar nere i marken. De uppskattar ett skyddande snötäcke och kan därför ibland klara övervintringen bättre längre norrut, i snösäkra områden, än på platser där det är större risk för barmark. I brist på snö kan ett lövtäcke ge ett visst skydd. Låt gärna löven ligga på hösten och klipp inte ned perenner, det ökar deras överlevnadschans.

Ettåriga växter berörs inte heller av zonindelningen utan kan odlas i hela landet. Trots att odlingssäsongen är kortare i norra Sverige så trivs sommarblommorna utmärkt och utvecklas fort i midnattssolen.

För att förbättra sina odlingsförutsättningar kan man till exempel plantera häckar runt sina odlingsland, dessa silar vinden och bidrar till ett bättre mikroklimat. Man kan även sätta upp staket av olika slag, bara de inte är helt täta eftersom det ökar på vindstyrkan istället för att minska den. Eller varför inte satsa på ett levande staket av pil? En och samma trädgård kan bestå av flera odlingszoner beroende på jordmån, väderstreck och vindförhållanden.

När det gäller buskar och träd kan det vara idé att satsa på E-plantor, dessa är odlade i Sverige och är anpassade till vårt klimat.

Att odla i upphöjda bäddar är ett annat sätt att förbättra odlingsklimatet och förlänga odlingssäsongen då jorden värms upp fint i dem. Generellt sett går övervintringen bättre i väldränerade jordar, även på friland, eftersom det skonar växternas rotsystem.

Drivbänkar och växthus är bra för att förlänga odlingssäsongen och odla känsliga växter i. Det finns både varm- och kallbänkar, båda är bra för förodling av till exempel vissa grönsaker och gör att du kan börja tidigare på säsongen. Går du i växthustankar så satsa gärna på en lite större modell, gärna över 10 m2, om plånboken och utrymmet tillåter, eftersom alltför små växthus tenderar att bli för varma på sommaren. Ett smidigt och billigt sätt att förbättra odlingsklimatet är att använda fiberväv. Den skyddar både mot väder och vind samt en del ohyra.

När det gäller val av växter i sin trädgård kan man använda zonindelningen som riktmärke. Samtidigt kan det vara bra att pröva sig fram och våga satsa på det man verkligen vill odla, även om det kanske inte går i teorin. Å andra sidan blir en trädgård som vackrast då man odlar växter som verkligen trivs. Det är en fin balansgång så kanske gör man bäst i att lyssna till såväl hjärta som hjärna när man planerar sin trädgård.


Dela den här artikelnFör mer inspiration

Titta vidare på vår förstasida >
Följ oss på Facebook >

← Äldre inlägg Nyare inlägg →